O nás

Společnost NATURA HRADEC s.r.o. byla založena v roce 1993. Hlavní aktivitou společnosti je zakázková výroba z plastů, ze které vychází několik produktových řad.

Digitální tisk je nadstavba pro potisk plastových výlisků i neplastových předměrů. Potisk až do tloušťky 15 cm nevylučuje potisk pláten a papíru. Formát potisku 400x600 mm.

POLITIKA KVALITY NATURA HRADEC S.R.O.

Spokojenost zákazníka

Strategickým cílem naší společnosti je trvalé uspokojování potřeb našich zákazníků. Jsme si vědomi, že pouze spokojený zákazník se k nám vrátí. I dále budeme prohlubovat dobré jméno společnosti vysoce kvalitní prací, profesionálním vystupováním zaměstnanců a aktivním přístupem k řešení přání a požadavků zákazníků.

Kvalita výrobků

Kvalitní výrobky je možné vyrobit pouze z prvotřídních materiálů. Pečlivý výběr a hodnocení našich dodavatelů kvalitě výrobků jenom prospívá. Zákazníkům chceme dodávat výrobky, které splňují všechny dohodnuté kvalitativní parametry. Vybudovaným systémem managementu kvality a dalším neustálým zlepšováním chceme dosahovat vyšší spokojenosti zákazníků.

Zvyšování odborné způsobilosti

Trvalým zvyšováním odborné způsobilosti zaměstnanců společnosti na všech stupních výroby chceme vytvářet personálně odborné předpoklady pro kvalitní pracovní výstupy na všech úrovních. Zlepšujeme přímý vztah ke kvalitě práce kontrolou procesu výroby a výrobou kvalitních produktů.

Účast pracovníků na zvyšování a udržování kvality

Všichni jsme seznámeni s dokumentací v rozsahu svých činností a jsme si vědomi povinností vzešlé z vyhlášené politiky kvality. Všichni jsme také povinni platné postupy důsledně uplatňovat v praxi. S cílem trvalého zlepšování systému kvality budeme v rámci svých odpovědností navrhovat příslušná opatření.

Identifikace rizik

Identifikujeme a vyhodnocujeme rizika při nákupu surovin, výrobě, expedici z hlediska kvality, životního prostředí a BOZP.

 

Vypracoval: MVDr. Radovan Hovorka, PV Dne  01.01.2018